To main content

Erfaringer med Namdal regionråd. Resultater fra en kartlegging av synspunkter fra de som arbeider i Interkommunalt politisk råd Namdal. TFoU-rapport 2020:6

Erfaringer med Namdal regionråd. Resultater fra en kartlegging av synspunkter fra de som arbeider i Interkommunalt politisk råd Namdal. TFoU-rapport 2020:6

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82-7732-307-7