To main content

Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION

Category

Report

Client

  • Norges forskningsråd / 102727

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • NORCE Norwegian Research Centre AS
  • SINTEF Digital / Technology Management
  • University of Stavanger

Year

2020

Publisher

NORCE Norwegian Research Centre

ISBN

978-82-8408-106-9

View this publication at Cristin