To main content

Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering

Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering

Category
Report
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901572
  • Andre / Sintef Ocean
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Norwegian Institute for Nature Research
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
Publisher
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Issue
1884
ISBN
978-82-426-4656-9