To main content

Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag: Identifisering av samarbeidsområder, kunnskapsbehov, råstoffer og forslag til tiltak.

Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag: Identifisering av samarbeidsområder, kunnskapsbehov, råstoffer og forslag til tiltak.

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • Norwegian University of Science and Technology
  • Unknown
  • RURALIS – Institute for Rural and Regional Research
  • Trøndelag R&D Institute
Year
Publisher
Sintef
Issue
2020:00699