To main content

Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag: Identifisering av samarbeidsområder, kunnskapsbehov, råstoffer og forslag til tiltak.

Category

Report

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • Norwegian University of Science and Technology
  • Unknown
  • RURALIS – Institute for Rural and Regional Research
  • SINTEF Digital / Technology Management

Year

2020

Publisher

Sintef

Issue

2020:00699

View this publication at Cristin