To main content

Samarbeid mellom bedrifter fra havbruk, jordbruk og skognæringen i Trøndelag

Samarbeid mellom bedrifter fra havbruk, jordbruk og skognæringen i Trøndelag

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
  • RURALIS – Institute for Rural and Regional Research
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling
Issue
122