To main content

SHARM – en kortidsmodell for vannkraftplanlegging som tar hensyn til usikkerhet

SHARM – en kortidsmodell for vannkraftplanlegging som tar hensyn til usikkerhet

Category
Website (informational material)
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Energy Research / Energisystemer