To main content

Analyser av flammepunkt og helsefarlige forbindelser for oljeemulsjoner i kystnær beredskap

Analyser av flammepunkt og helsefarlige forbindelser for oljeemulsjoner i kystnær beredskap

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Unknown
Year
Publisher
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-395-6