To main content

Gjør det enklere å planlegge og vedlikeholde naturbaserte overvannsløsninger

Gjør det enklere å planlegge og vedlikeholde naturbaserte overvannsløsninger

Category
Article in business/trade/industry journal
Client
  • Norges forskningsråd / 237859
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Infrastructure
Year
Published in
Byggeindustrien
ISSN
0332-7086
Issue
12