To main content

iMAL som pedagogisk metode i lese- og skriveopplæringen - Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnlag for videre forskning og praksis

Category

Report

Client

  • Trøndelag fylkeskommune / DFFOR 20.02

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Digital / Technology Management

Year

2020

Publisher

SINTEF Digital

View this publication at Cristin