To main content

Autonomous underwater robots for safer and more efficient operations in fish farms

Autonomous underwater robots for safer and more efficient operations in fish farms

Category
Popular scientific lecture
Abstract
Selv om fiskeri- og havbruksnæringene er anerkjent som viktige bidragsytere til den globale produksjonen av sjømat, er de imidlertid også kjent for å ha større HMS-utfordringer og jobbrelaterte skader enn andre industrisegmenter. En økning av automasjonsnivået i gjennomføringen av høyrisikooperasjoner i disse næringene kan derfor medføre både sosiale og etiske gevinster, i tillegg til at de er kostnadsbesparende. Dette kan realiseres ved å erstatte mennesker med intelligente maskiner og roboter i de mest utfordrende og farlige operasjonene/situasjonene. På sikt vil en slik økning i automasjonsgraden øke menneskets evne til å kontrollere havbruksoperasjoner, og bidra til økt fremtidig bruk av autonome undervannsroboter i næringen.
Prosjektet CageReporter (NFR 269087) har som mål å utvikle et trådløst, autonomt og resident robotsystem for kontinuerlig datafangst og inspeksjon i oppdrettsmerder. Det integrerte systemet består av et avansert system for undervannsposisjonering, et maskinsynsystem for innsamling av høykvalitetsdata, samt nye kontroll- og styringsfunksjoner som sørger for at farkosten interagerer med fisk, infrastruktur og miljø. Prosjektet søker dermed å løse spesifikke utfordringer ved autonome operasjoner i komplekse og dynamiske miljø gjennom å tilpasse farkostens bevegelsesmønster og handlinger til fiskens respons, fleksible undervannsstrukturer og miljøvariasjoner. Dette harmoniserer med filosofien bak konseptet kalt Presisjonsfiskeoppdrett (PFF), der en søker å forbedre, industrialisere og digitalisere operasjoner i havbruk gjennom ny, innovativ teknologi og automasjonsprinsipper.
Prosjektet adresserer flere næringsutfordringer relatert til utilstrekkelig nøyaktighet og representativitet i hvordan viktige variabler i oppdrettsmerder blir målt, og dermed muligheten til å beskrive helhetsbildet gjennom disse. Konkrete prosjektresultater omfatter både teknologi for innsamling av data som er høyoppløselige i tid og rom for A) fisk, B) havbrukskonstruksjoner and C) produksjonsmiljøet, et nytt system for undervannsposisjonering og metoder for styring av undervannsfarkoster i komplekse miljø. Prosjektets resultater demonstrerer dermed det store potensialet i å bruke autonome farkoster til kontinuerlig overvåkning og inspeksjon i havbruk.
Client
  • Norges forskningsråd / 269087
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norwegian University of Science and Technology
  • Unknown
Presented at
HAVBRUK2020
Place
Virtual Conference
Date
09.06.2020 - 10.06.2020
Organizer
Research Council of Norway
Year