To main content

Leter etter molekylære markører for god egg- og yngelkvalitet hos rensefisk

Leter etter molekylære markører for god egg- og yngelkvalitet hos rensefisk

Category
Popular scientific article
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901561
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Unknown
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Published in
Norsk Fiskeoppdrett
ISSN
0332-7132
Volume
6/7
Page(s)
40 - 43