To main content

Modeller av havvind

Modeller av havvind

Category
Website (informational material)
Abstract
Satsingen på flytende vindturbiner i Norge øker, men hvordan kan vi være sikre på at en vindturbin holder i 25 år? For å bygge parker som kan produsere grønn energi fremover, behøver vi mer kunnskap om vinden til havs.

Vi modellerer vindturbinene for å være sikre på at de holder det de lover, og tar ofte utgangspunkt i standarder som gir anbefalinger om hvordan dette skal gjøres. En modell skal gi laster tilsvarende det en offshore vindturbin opplever i det virkelige liv, men bruker forenklinger slik at utregningstiden ikke blir for lang. Det hadde for eksempel vært en lang og kjedelig designprosess om det tok ett år å regne på lastene. Hvis lastene blir for store må vi endre på designet, og hvis en av lastene er små, kan vi vurdere å fjerne materialer og redusere kostnader.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • Norwegian University of Science and Technology