To main content

Tare kan bli en lønnsom brikke i det grønne skiftet

Tare kan bli en lønnsom brikke i det grønne skiftet

Category
Popular scientific article
Abstract
Et samstemt forskerkorps slår fast at tare kan ha mange av de samme bruksområder som soya og olje. Dessuten kan tare brukes til å fange CO2. Nå skal ny kunnskap om taredyrking få fart på industrialisering av næringen
Client
  • Norges forskningsråd / 245937
  • Norges forskningsråd / 254883
Language
Norwegian
Affiliation
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
Published in
Gemini
ISSN
0802-085X