To main content

Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi. TFoU-rapport 2019:13.

Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi. TFoU-rapport 2019:13.

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82-7732-297-1