To main content

Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project.

Abstract

Gruvedrift i Norge er for tiden i en fase med økt vekst og nye miljøbestemmelser. For mange gruver er håndtering av store mengder mineralske avgangsmasser fra oppredningsverket en betydelig utfordring. En måte å løse dette på er å deponere avgangen på bunnen av fjorder i såkalte sjødeponier (STD). En målsetting for NYKOS-prosjektet har vært å håndtere noen av de viktigste kunnskapshullene knyttet til miljøpåvirkningene av STD og derigjennom bidra til utvikling av teknikker, praksis og styringstiltak som vil minimere slik påvirkning. I denne rapporten gjennomgås hovedspørsmålene som er adressert av de forskjellige forskningsgruppene i NYKOS, resultatene som er oppnådd i løpet av prosjektet og hvordan denne nye kunnskapen kan brukes av myndighetene til å utvikle retningslinjer for best tilgjengelige teknikker relatert til STD i norske fjorder.
Read publication

Category

Report

Client

 • Research Council of Norway (RCN) / 236658

Language

English

Author(s)

 • Eva Ramirez-Llodra
 • Guri Sogn Andersen
 • Trine Bekkby
 • Steven Brooks
 • Carlos Escudero-Oñate
 • Hege Gundersen
 • Morten Schaanning
 • Hilde Cecilie Trannum
 • Evgeniy Yakushev
 • Nicole Baeten
 • Aivo Lepland
 • Olga Ibragimova
 • Rolf Arne Kleiv
 • Raymond Nepstad
 • María Muñoz
 • Per Helge Høgaas
 • Roar Sandøy

Affiliation

 • Norwegian Institute of Water Research
 • Geological Survey of Norway
 • Norwegian University of Science and Technology
 • SINTEF Ocean / Climate and Environment
 • SINTEF Industry / Metal Production and Processing
 • Unknown

Year

2019

Publisher

Norsk insitutt for vannforskning

Issue

7430

ISBN

978-82-577-7165-2

View this publication at Cristin