To main content

Redusert miljøavtrykk, økt energi og materialgjenvinning i ferrolegeringsindustrien gjennom trinnvis utbrenning av røykgass i kombinasjon med hydrometallurgi

Redusert miljøavtrykk, økt energi og materialgjenvinning i ferrolegeringsindustrien gjennom trinnvis utbrenning av røykgass i kombinasjon med hydrometallurgi

Category
Academic lecture
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Industry / Process Technology
  • SINTEF Industry / Metal Production and Processing
Presented at
Nasjonal konferanse for Materialteknologi
Place
Oslo
Date
30.05.2018 - 31.05.2018
Organizer
NMS - NMF
Year