To main content

Prøvetaking av oljeprøver fra observasjoner ved Statfjord - Feltrapport 15-16. mai 2019 - OC2019 A-091

Prøvetaking av oljeprøver fra observasjoner ved Statfjord - Feltrapport 15-16. mai 2019 - OC2019 A-091

Category
Report
Abstract
SINTEF ble kontaktet av NOFO 15.05.2019 angående observert overflateolje av tankskipet "Eagle Bergen" som på det tidspunktet gjennomførte lasting fra lastesystemet ca. 2 km fra Statfjord A plattformen. SINTEF bistod i perioden 15-16. mai med prøvetaking av oljeprøver fra beredskapsfartøyet "Stril Merkur".
Denne feltrapporten gir en kort beskrivelse av observert overflate olje i forbindelse med prøvetaking. Det er også tatt inn bilder og informasjon fra prøvetaking utført fra fartøyene "Normand Færking" og "Stril Herkules". De fleste prøvene oppsummert i denne rapporten ble sendt til SINTEF for videre analyser for identifikasjon. Det utarbeides en egen rapport med resultater fra disse analysene.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
2019
Publisher
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-7174-363-5