To main content

Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer. Resultater og råd basert på laboratorieprøving

Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer. Resultater og råd basert på laboratorieprøving

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architectural Engineering
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
55
ISBN
978-82-536-1620-9