To main content

Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre

Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre

Category
Report
Abstract
I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske utviklingen. Så kan disse behovene dekkes med ulike alternativer for hvor byggene er plassert. Byggene er sykehus eller distriktsmedisinske sentre (DMSer). Rana kommune behandlet planene for Helgelandssykehuset i formannskapet 28.08.18 og i kommunestyret 04.09.18. I sin behandling viser Rana kommune til at man spesielt ønsker en grundig vurdering av bærekraftsutfordringene for Helgelandssykehuset, hvordan ulike løsninger vil påvirke rekrutteringen t il spesialisthelsetjenesten og kommunikasjonsutfordringene knyttet til de ulike løsningene. SINTEF har i samråd med Rana utvikling skrevet en rapport vi håper kan inngå i det videre planarbeidet som skal konkludere med hvilken sykehusstruktur som skal velges for Helgelandssykehuset.
Oppdragsgiver: Rana utvikling
Client
  • SINTEF AS / 102019272
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
  • SINTEF Community / Mobility and Economics
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2019:00268
ISBN
978-82-14-06821-4