To main content

Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016

Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016

Category
Report
Abstract
Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med
NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse.
Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2017. Det er ikke forventet en
trafikkøkning fram mot 2028. Det er derfor ikke gjort egne beregninger for
prognosesituasjonen.
Oppdragsgiver: Avinor
Client
  • SINTEF AS / 102017875
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
Year
Publisher
SINTEF Byggforsk
Issue
2018:01249
ISBN
9788214068078