To main content

Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring

Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring

Category
Academic article
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Multiconsult AS
  • SINTEF Community / Science Communication
Year
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
External resources