To main content

OC2018 A-096 - Olje på vann 2018: Analyse av residue, sot og røykgasser fra in situ brenning.

OC2018 A-096 - Olje på vann 2018: Analyse av residue, sot og røykgasser fra in situ brenning.

Category
Report
Abstract
Under årets Olje-pä-vann 0velse (OPV) ble det planlagte programmet for in situ brenning redusert fra 6 til to forsøk på grunn av for mye vind. De to brenneforsøkene ble gjennomført den 13.juni, 2018, på Frigg-feltet i Nordsjøen, med hhv Oseberg 200 °c+ og ULSFO.

SINTEF, i samarbeid med Maritime Robotics og Universitetet i Bergen, gjennomførte en omfattende monitorering under forsøkene som inkluderte karakterisering brenne-residuene, og av røykgasser og sotpartikler fra droner og pä sjøoverflaten. Univ. i Bergen målte potensialet for yrkeshygenisk eksponering av personell, men disse resultatene rapporteres ikke her.

De initielle resultatene fra røykgassmålingene indikerer at det produseres lave konsentrasjoner av 502 (< 1.2 ppm) og NOx (<2.1 ppm) under brenningen av begge oljene. De høyeste C02- konsentrasjonene som ble målt lå mellom 200 og 400 ppm (over antatt bakgrunnsnivä) og maksimalt CO-nivä ble malt til 12-14 ppm. Målingene fra dronene viste at røyken ble dominert (>90%) av partikler mindre enn 2.5 µM (PM2.5).
Brenneeffektiviteten ble forsøkt estimert på flere måter. Som en forel0pig antagelse kan man estimere en BE for Oseberg mellom 54 og 80% og en BE for ULSFO på mer enn 57%. Det er imidlertid stor usikkerhet i disse dataene pr. i dag. Black Carbon (BC) basert på mengde karbon og PM2.5 i r0yken ble estimert til 10% for Oseberg og 11% for ULSFO ut fra olje brent.

SINTEF ønsker ä foreslå videre arbeid basert på de innsamlede data og selve ISB-residuene etter å ha diskutert de foreløbige resultatene med NOFO og Kystverket.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
Publisher
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-7174-342-0