To main content

På sporet av Alzheimer-gåten med nanoteknologi?

Abstract

I det nystartete prosjektet EXIT (EXosomes Isolation Tool) skal SINTEF, som en del av en flerfaglig gruppe, utvikle et miniatyrisert analyseverktøy for å undersøke eksosomer i prøver fra pasienter med Alzheimers sykdom.
Eksosomer «bærer» ulike molekyler som proteiner, microRNA og metabolitter, og dette gjør dem svært interessante i forskningssammenheng.

Category

Popular scientific article

Client

  • Norges forskningsråd / 283707

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Digital / Management and Staff
  • SINTEF Digital / Microsystems and Nanotechnology
  • Norwegian University of Science and Technology

Year

2018

Published in

Gemini

ISSN

0802-085X

View this publication at Cristin