To main content

Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand

Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand

Category
Academic article
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Infrastructure
Year
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328