To main content

Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB

Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
26
ISBN
978-82-536-1573-8