To main content

Sprøyting etter behov med kamerastyrt åkersprøyte

Sprøyting etter behov med kamerastyrt åkersprøyte

Category
Chapter
Abstract
Ugras vokser ofte flekkvis og sprøyting gir ikke meravling i alle deler av kornåkeren. Derfor er sprøyting
etter behov, eller flekksprøyting, en god løsning. For å praktisere flekksprøyting er kamerabasert
styring av åkersprøyta nødvendig. Foredraget gir innblikk i et KMB prosjekt som utvikler kamerabaserte
skadeterskler for flekksprøyting av frøugras i korn.
Language
Norwegian
Author(s)
 • Therese W. Berge
 • Jan Netland
 • Marit Helgheim
 • Kjell Wærnhus
 • Asbjørn Berge
 • Sigmund Clausen
 • Kristin Kaspersen
 • Steve Goldberg
 • Øyvind Overskeid
 • Trygve Stølan
Affiliation
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research
 • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
 • Unknown
Year
Publisher
Bioforsk
Book
Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima
Issue
2
ISBN
978-82-17-00451-6
Page(s)
56 - 57