To main content

Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk

Abstract

Et forskningstokt med M/S Kings Bay ble gjennomført i desember 2009. Hensikten med toktet var å undersøke kvaliteten på NVG sild (norsk vårgytende sild) fanget med ringnot, pumpet om bord og transportert over silkasser av to ulike design; ny og tradisjonell, begge designet av MMC Tendos. Måleresultater og observasjoner gjort om bord og ved landanlegg tyder pa at det nye designet av silkassen kan være noe mer skånsom og redusere andelen blodflekker på filet sammenliknet med tradisjonell design. Det tas forbehold om at fangstmengde i nota og ulik fiskestørrelse i de forskjellige kastene kan påvirke resultatet. I tillegg er det ønskelig med gjentak av analysene for å øke datagrunnlaget
Read publication

Category

Report

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Ocean / Fisheries and New Biomarine Industry

Year

2015

Publisher

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-06004-1

View this publication at Cristin