To main content

Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk

Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk

Category
Report
Abstract
Et forskningstokt med M/S Kings Bay ble gjennomført i desember 2009. Hensikten med toktet var å undersøke kvaliteten på NVG sild (norsk vårgytende sild) fanget med ringnot, pumpet om bord og transportert over silkasser av to ulike design; ny og tradisjonell, begge designet av MMC Tendos. Måleresultater og observasjoner gjort om bord og ved landanlegg tyder pa at det nye designet av silkassen kan være noe mer skånsom og redusere andelen blodflekker på filet sammenliknet med tradisjonell design. Det tas forbehold om at fangstmengde i nota og ulik fiskestørrelse i de forskjellige kastene kan påvirke resultatet. I tillegg er det ønskelig med gjentak av analysene for å øke datagrunnlaget
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
Publisher
SINTEF Fiskeri og havbruk
ISBN
978-82-14-06004-1