To main content

Individbasert sortering av pelagisk fisk: Del 2 - Fullskala to-spors testlinje

Individbasert sortering av pelagisk fisk: Del 2 - Fullskala to-spors testlinje

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Unknown
Year
Publisher
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06016-4