To main content

Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger / revidert av Bjørn-Roar Krog

Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger / revidert av Bjørn-Roar Krog

Category
Academic article
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Community / Architectural Engineering
Year
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Issue
553.116
External resources