To main content

Tryggere antibiotikabruk med ny allergitest

Tryggere antibiotikabruk med ny allergitest

Category
Popular scientific article
Abstract
Mange får bredspektret antibiotika fordi de tror de er allergiske mot penicillin. Norske forskere utvikler nå en allergitest som avslører hvem som er allergiske, og graden av allergi. Det vil gi bedre behandling mot infeksjoner- og motvirke resistens.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Science Communication
  • SINTEF Digital / Microsystems and Nanotechnology
  • SINTEF Industry / Materials and Nanotechnology
Date
02.03.2017
Year
Published in
Gemini
ISSN
0802-085X