To main content

Teknisk rapport: Pilotering av uppgifter till den nasjonale utvalgsprøven i skriving 2016

Read publication

Category

Report

Language

Swedish

Author(s)

  • Gustaf Bernhard Uno Skar
  • Jon Marius Vaag Iversen

Affiliation

  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Digital / Technology Management

Year

2016

Publisher

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

View this publication at Cristin