To main content

Ambulansestrukturen og HLR 30-2

Ambulansestrukturen og HLR 30-2

Category
Interview
Abstract
Ambulansestrukturen og HLR 30-2. ER DU innbygger sør i Tranøy kommune eller nord i Torsken, bør du vite bedre enn de fleste hva overskriften innebærer om UNN Helseforetak får det som de vil. Det kan rett og slett stå om liv.

I MARS 2015 la Sintef frem en rapport angående ambulansestrukturen i UNN HF, bestilt av foretaket selv. I rapportens konklusjon sies det blant annet;

«Det vi ser er at UNN HF i dag er nokså langt unna de veiledende kravene som stilles i forhold til responstidskrav i Stortingsmelding 43 (1999-2000), men at disse i vesentlig sterkere grad kan oppnås ved en justering av stasjoneringsstrukturen om antallet stasjoner skal opprettholdes.»
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • SINTEF Community / Mobility and Economics
Date
29.06.2016
Year