To main content

Kan spare milliarder

Kan spare milliarder

Category
Interview
Abstract
Ved å bruke bedre metoder for å beregne når råtne trestolper bør byttes ut, kan nettselskapene spare hele 156 milliarder kroner over en 20-årsperiode.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Energy Research / Elkraftteknologi
  • Unknown
Date
29.10.2015
Year