To main content

Preliminary workshop proceedings: "New Approaches to Requirements Elicitation" and "How can HCI Improve Social Media Development?"

Abstract

Vi arrangerte workshop om sentrale tema i IZ 1'AFDIA og RECORD pa NordiCHI 2008. Til
workshop'en hie det sendt inn 11 papere. Disse ble akseptert etter peer-review. Paperene, sammen med
workshop programmet og introduksjoner, er gjengitt i denne rapporten. Rapporten har status av
"preliminary proceedings".
"Final proceedings" gis ut på Tapir Akademisk Forlag innen utgangen av året.

Oppdragsgiver: N/A
Read publication

Category

Report

Client

  • SINTEF AS / 90B243.12 / 90B243.81

Language

English

Affiliation

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

Year

2008

Publisher

SINTEF

Issue

A8210

ISBN

9788214044027

View this publication at Cristin