To main content

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

Category
Report
Abstract
Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i dialog med personell ved senteret.   Simuleringsmodellen kan i framtida brukes til å analysere og sette retning på mulige endringer rundt driften av akuttstuene. Ved hjelp av modellen kan man sannsynliggjøre effekten på pasientflyt og ventetider av tiltak før tiltakene iverksettes.   Det viktigste spørsmålet vi har identifisert, er knyttet til hvordan de grønne ortopediske pasientene inngår i pasientstrømmen. Disse pasientene er nøkkelen til både rasjonell utnyttelse av bemanningen ved Akuttsenteret, men også den viktigste kilden til forbedringer i forhold til ventetid og kødannelse. Rapporten antyder at disse problemene kan reduseres betydelig med mindre justeringer innenfor dagens system.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
Year
Publisher
SINTEF rapport
ISBN
9788214056167