To main content

Årsrapport for 2012, Senter for Jernbanesertifisering

Årsrapport for 2012, Senter for Jernbanesertifisering

Category
Report
Abstract
Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2012.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC (vedrørende samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog). Tilsvarende ble SJS i 2005 utnevnt til Notified Body (NB) under EU direktiv 2001/16/EF (vedrørende samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet), samt 2008/57/EC i 2010 (samtrafikkevnen i jernbanesystemet). SJS er Notified Body for alle moduler og delsystemer som dekkes av disse direktivene. Som Notified Body kan SJS sertifisere f. eks. at signalsystem innen jernbane er iht. EUs tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI). SJS sertifikater er akseptert innen EU og EFTA. Gjennom vår deltagelse i NB-Rail er vi til stede der de faglige anbefalingene blir utarbeidet og akseptert. SINTEF er aktivt tilstede både på plenumsnivå i NB-Rail og i faggruppa for ERTMS og faggruppa for rullende materiell.
Oppdragsgiver: Statens Jernbanetilsyn
Client
  • SINTEF AS / 99190105
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
Year
Publisher
SINTEF
Issue
A24028
ISBN
9788214053166