To main content

PALU-meteret: Måling av konkurransekraft gjennom organisatorisk samhandlingskvalitet

PALU-meteret: Måling av konkurransekraft gjennom organisatorisk samhandlingskvalitet

Category
Report
Abstract
I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet om partssamarbeid og medvirkning. Dette handler ikke bare om sentralt samarbeid, men vel så mye om det konkrete hverdagssamarbeidet i den enkelte bedrift. Dette er hovedinnholdet i den såkalte norske samarbeidsmodellen. Godt partssamarbeid antas å senke konfliktnivået, bedre arbeidsmiljøet og bidra til produktivitet og verdiskaping gjennom for eksempel bedre beslutningsgjennomføring, kvalitet og kompetanseutnyttelse. Denne rapportens ambisjon er å utvikle:   Et presist begrepsapparat for hva partssamarbeid på virksomhetsnivå består i, og hva det bidrar til En metodikk for å måle partssamarbeidet og dets kvaliteter En metodikk for å kartlegge utvikling over tid eller se forskjeller mellom bedrifter eller bransjer I rapporten utvikles, defineres og modelleres innholdet i den norske samarbeidsmodellen på en slik måte at grad av og kvalitet i partssamarbeid lar seg måle. Partssamarbeidet har tre hovedformer: Bred medvirkning og direkte deltakelse fra alle i organisasjonen Representativ medbestemmelse fra tillitsvalgte i henhold til lov- og avtaleverk Utvidet representativt samarbeid: Tillitsvalgt medvirkning i daglig drift og strategisk utvikling Disse formene operasjonaliseres i rapportens del II. Her presenteres et verktøy for måling av partssamarbeid og en innføring i bruk. Med dette kan en kartlegge utvikling i partssamarbeid over tid eller sammenligne mellom bedrifter. Ved å korrelere med etablerte målesett kan en påvise sammenhenger mellom partssamarbeid og for eksempel produktivitet, arbeidsmiljø, verdiskaping eller innovasjonsgrad.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
SINTEF rapport
ISBN
9788214050752