To main content

Senter for Jernbanesertifisering - Årsrapport for 2009

Abstract

Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2009.SINTEF ble i brev av 6. februar 2007 utpekt som teknisk kontrollorgan for alle da gjeldende delsystemer, konstituenter og moduler i henhold til EU direktivet 96/48/EF om samtrafikkevnen for det trans-europeiske høyhastighetsjernbanesystemet og EU direktivet 2001/16/EF om samtrafikkevnen for det konvensjonelle europeiske jernbanesystemet.SINTEF sin aktivitet som teknisk kontrollorgan i henhold til disse direktivene blir organisert gjennom Senter for Jernbanesertifisering (SJS). 2009 har betydd mye for SINTEF sin aktivitet som teknisk kontrollorgan. Flere av spørsmålene som nå dukker opp i forbindelse med oppdragene er ikke utredet tidligere, verken i Norden eller Europa forøvrig. Spesielt har arbeidet med Interim Statement of Conformity vært verdifull nybrottsarbeidGjennom vår deltagelse i NB-Rail er vi til stede der de faglige anbefalingene blir utarbeidet og akseptert. SINTEF er aktivt tilstede både på plenumsnivå i NB-Rail og i faggruppa for ERTMS.

Oppdragsgiver: Statens jernbanetilsyn
Read publication

Category

Report

Client

  • SINTEF AS / 905130.21

Language

English

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

Year

2010

Publisher

SINTEF

Issue

A15872

ISBN

9788214044782

View this publication at Cristin