To main content

Videreføring av forstudien: Næringsutvikling og industrialisering i Mongstad/Kolsnes regionen Forprosjekt Fase 1: Delprosjekt - Plan for Regional samfunns- og næringsutvikling

Videreføring av forstudien: Næringsutvikling og industrialisering i Mongstad/Kolsnes regionen Forprosjekt Fase 1: Delprosjekt - Plan for Regional samfunns- og næringsutvikling

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
SINTEF rapport
ISBN
9788214048278