To main content

Murt forblending

Murt forblending

Category
Academic article
Abstract
Anvisningen beskriver utførelse av murt forblending som utvendig kledning, hvor den forblende de veggen er betong eller bindingsverk. Forblendingen kan mures opp av murstein eller murblokker. Anvisningen gjelder for forbl med minst 85 mm tykkelse. Detaljløsninger er primært vist med teglforblending.
Client
  • Norges forskningsråd / 237859
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Issue
542.301