To main content

Functional and esthetical qualities in buildings for pre-school children

Abstract

Problemstillinger knyttet til hvordan fysisk utforming kan bidra til å støtte opp om barnehagens mål og intensjoner. Målsettinger skal oversettes til fysisk utforming. Hvordan kan en legge til rette for ulike aktiviteter og stemninger? Hvordan kan en legge til rette for lek og læring, sosialt samspill, medvirkning og mestring? Eksempler. Barnehagenes tilbud og drift har vært under kraftig utvikling som følge av flere statlige reformer og samfunnsmessige endringer. Det er flere barn i barnehagene, barna er gjennomgående yngre og tilbudet har blitt mer fleksibelt. På mange måter stiller dagens barnehagedrift større og annerledes krav til bygningene enn tidligere. Både synet på barn og hva som oppfattes som god barneomsorg har endret seg. Hvilke samfunnsmessige funksjoner barnehagen som institusjon skal dekke og hvilket innhold den skal ha, er under kontinuerlig debatt. Henvisning til temaheftet «Utforming av barnehager – på leting etter barneperspektiv».

Category

Academic lecture

Language

English

Author(s)

  • Karin Buvik

Affiliation

  • SINTEF Community / Architectural Engineering

Presented at

Energy and Environmentally Friendly Buildings

Place

Trondheim

Date

01.04.2008 - 01.04.2008

Organizer

NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Inst. for bygg

Year

2008

View this publication at Cristin