To main content

Lokal data-assimilering i SIMRA: Korreksjon av vindstyrke og retning ved bruk av flydata

Abstract

I denne rapporten er det gjennomført systematiske korreksjoner av SIMRA-prediksjoner ved bruk av flydata. Disse korreksjonene er gjort på grunnlag av sammenligninger mellom ukorrigerte simuleringer og flydata i øvre del av SIMRA-området, hvor både vindstyrke og retning gis en konstant korreksjon.

Analyser av tilgjengelige flydata for Værnes-området viser at det idag finnes relativt få data-registreringer, maksimalt 2 - 3 fly pr dag med et typisk mellomrom på 3 - 5 timer. Med så spredte data tilgjengelig er det foreløpig langt igjen før slike korreksjoner kan benyttes i varsling, men det er likevel verdt å undersøke alternative metodikker med tanke på framtidig bruk.

For å utnytte alle tilgjengelige flydata, dvs. data-registreringer langs hele flybanen i SIMRA-området, er det nødvendig å generalisere metodikken slik at terreng-effekten kan tas hensyn til. Bruk av sensitivitetsfelt er en mulig metodikk for å gjøre nettopp dette. En slik metode er testet i denne rapporten for et forenklet 2D tilfelle, og den naturlige fortsettelsen vil være å gjennomføre tilsvarende testing med 3D topografi. En slik generalisering planlegges i videreføringen av dette prosjektet.

Oppdragsgiver: Avinor
Read publication

Category

Report

Client

  • SINTEF AS / 90A344

Language

English

Author(s)

  • Torbjørn Utnes
  • Karstein Sørli

Affiliation

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

Year

2009

Publisher

SINTEF

Issue

A11931

ISBN

978-82-14-04443-0

View this publication at Cristin