To main content

Heldige SINTEF: Verdien av utenlandske forskere i en norsk kunnskapsorganisasjon

Heldige SINTEF: Verdien av utenlandske forskere i en norsk kunnskapsorganisasjon

Category
Other
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Group Head Office
Year
Publisher
Norges forskningsråd
Book
Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013
ISBN
978821203238-5
Page(s)
84