To main content

Ultraviolet Detectors Based on ZnO:N Thin Films with Different Contact Structures

Ultraviolet Detectors Based on ZnO:N Thin Films with Different Contact Structures

Category
Academic article
Language
English
Author(s)
 • A. Ievtushenko
 • G. Lashkarev
 • V. Lazorenko
 • V. Karpyna
 • V. Sichkovskyi
 • L. Kosyachenko
 • V. Sklyarchuk
 • O. Sklyarchuk
 • V. Bosy
 • F. Korzhinski
 • Alexander G. Ulyashin
 • V. Khranovskyy
 • R. Yakimova
Affiliation
 • National Academy of Sciences of Ukraine
 • Chernivtsi State 'Yuriy Fedkowytch' University
 • Ukraine
 • SINTEF Industry / Metal Production and Processing
 • Linköping University
Year
Published in
Acta Physica Polonica. A
ISSN
0587-4246
Volume
114
Issue
5
Page(s)
1123 - 1129