To main content

COFACTOR

Best Paper Award til Synne Krekling Lien

Lien er PhD-student i COFACTOR, og mottok prisen for en presentasjon på konferansen EI.A 2023 i Brasil i desember.

Forfatterne (Lien, Najafi, Rajasekharan) mottok "Best Paper Award" for artikkelen Advances in Machine-Learning Based Disaggregation of Building Heating Loads: A Review 

Studien handler om hvordan vi kan skille ut strøm til oppvarming fra målinger av total strømbruk i bygg (AMS-målinger). Konferanseartikkelen presenterer eksisterende arbeid på dette temaet internasjonalt.

Contact person