To main content

CINELDI Partner Day 2019

CINELDI Partner Day 2019

Konsortieintern dag for partnerne i CINELDI

Location
Radisson Blu Royal Garden Hotel
Address
Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim
Start
10/04/2019 09:00 Add to calendar
End
10/04/2019 15:00
Registration deadline
22/03/2019 16:00:00

Dagen etter CINELDI-konferansen arrangeres en konsortieintern dag for partnerne i CINELDI.

Tema for dagen blir:

Resultater fra selvevaluering og vurdering av flerfaglig platformMobilitet og partnermøterKommunikasjon og informasjonsflytPilotprosjekter – status, prosess og planScenarier for fremtidens distribusjonsnett

Påmelding for Partnere i CINELDI

www.cineldi.no