To main content

Webinar: HSE/Security and regulations for offshore wind

NorthWind, in collaboration with Windcluster Norway and Norwegian Offshore Wind Cluster, invites you to this webinar about HSE/Security and regulations for offshore wind. Norwegian title: “HMS/Sikkerhet og reguleringer for havvind“.

Information

Location
Webinar
Start
Add to calendar
End

Programme

  • 09:00 Velkommen
  • 09:05 Torleif Husebø, (Petroleumstilsynet): PTILs tilsynsansvar og pågående arbeid med å etablere regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø knyttet til fornybar energiproduksjon til havs – 5 min spørsmål
  • 09:25 Øystein Joranger (Norsk Olje og Gass): En fremtidsrettet regulering av havvind – 5 min spørsmål
  • 09:45 Ivar Alvik (UiO JUS): Noen betraktninger om filosofien bak sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten og overførbarhet til havvind – 5 min spørsmål
  • 10:05 Henning Braaten (SINTEF Ocean): Sikre marine operasjoner for havvind – utvikling av metoder og verktøy – 5 min spørsmål
  • 10:25 Oppsummering og info om neste webinar

Registration for the webinar

Offshore wind

Explore research areas

Contact person