To main content

Lisbeth Øyum

Senior Research Scientist

Lisbeth Øyum

Senior Research Scientist

Lisbeth Øyum
Phone: 957 27 077
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1623149

Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende...

Authors Buvik Marte Pettersen Thun Sylvi Øyum Lisbeth
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1573027

This article discusses the changes in workers’ identity as blue-collar or salaried staff with respect to changing work content due to new models of industrial systems. Within these new industrial models, traditional blue-collar work is moving into areas of work previously held solely by salaried sta...

Authors Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
Year 2018
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1459654

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, leder...

Authors Finnestrand Hanne Gudrun Magerøy Kristoffer Ravn Johan Elvemo Solem Anniken Øyum Lisbeth
Year 2016
Type Report/thesis