To main content

Håvard Bergsdal

Senior Research Scientist

Håvard Bergsdal

Senior Research Scientist

Håvard Bergsdal
Phone: 922 33 473
Department: Architecture, Materials and Structures
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1681048

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske u...

Year 2019
Type Report/thesis