To main content

Atle Harby

Senior Research Scientist

Atle Harby

Senior Research Scientist

Atle Harby
Phone: 982 30 502
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1840023

Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser og tjenester av vannkraft skal legges til, og blant disse er temaet flomdempingstj...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1746835

Increasing awareness of the complexity of river ecosystems has led to the emergence of integrative disciplines that combine topics in river physical and ecological processes, exemplified by the disciplines of ecohydrology, hydroecology and ecohydraulics. However, the names of these disciplines are o...

Authors Marie-Pierre Gosselin Valerie Ouellet Atle Harby John Nestler
Year 2019
Type Academic article